Beton Blok

| 20 Tem 2010 | Yorum yapın

Duvar yapımında kullanılmak üzere tabii ve/veya sun’i agregalar ile çimento. su gerektiğinde katkı maddeleri kullanılarak yapılmış anma yüksekliği en çok 18,5 cm veya 23,5 cm olan beton yapı malzemesidir.  
DEVAMINI OKU →

Agrega Sağlamlığı

| 17 Tem 2010 | Yorum yapın

Kuru elenmiş agrega numunesi doygun Na veya Mg SO4 eriyiğine batırılır. Sonra çıkarılıp süzülür ve fırında kurutulur. Agrega boşluklarını doldurmuş olan eriyik çatlama ve ufalanma gibi tesirler gösterir.Deney aynı numuneye birkaç defa tekrar edilir. Numune yıkanıp kurulamr, Gözle muayene edilir ve tekrar elenir. Neticede % cinsinden agrega sağlamlığını gösterir.  
DEVAMINI OKU →

Agrega Dona Dayanımı

| 17 Tem 2010 | Yorum yapın

Agrega numuneleri kuru olarak tartılır, iki saat müddetle dondurulur. Bundan sonra yarım saat çözünmeye terk edilir. Bu tecrübe en çok 50 defa tekrarlanır. Neticede ağırlık kaybı yüzde cinsinden ifade edilir.  
DEVAMINI OKU →

Agrega Aşınması

| 17 Tem 2010 | Yorum yapın

(Los Angales Tecrübesi) Yol Inşaatlannda kullanılacak agrega sağlam dayanımlı olmalıdır. Bir agreganın aşınmaya mukavemet derecesini ölçen tecrübe deneyi. (İç çapı 70 cm ve h=50 cm olan silindir içinde 9 cm bir çıkıntı vardır. Silindir yataydır.İçinde muayyen ağırlıkta çelik küreler bulunur.. Silindir içine 5 kg iri agrega konulur. Silindir ekseni etrafında 30-33 devir/dk hızla 500-1000 devir döndüriilür.Çıkan numune 12 numaralı elekten elenir. Geçmeyen kısım tartılır. İlk ve son ağırlık farkının ilk ağırlığa oranı agreganın aşınma yüzdesini verir.)  
DEVAMINI OKU →

Harç

| 17 Tem 2010 | Yorum yapın

Kullanılacağı yere uygun olarak cins ve özellikleri, sınıfı ve granülometrisi belirlenmiş agrega ile bağlayıcı olarak çimento, kireç, alçı ayrı ayrı veya birkaçı birlikte uygun oranlarda, yeteri kadar su ve gerektiğinde ilave edilen katkı maddeleri homojen şekilde karıştırılarak, istenilen kıvamda elde edilen bir yapı malzemesidir.  
DEVAMINI OKU →

Alçılı Blok

| 17 Tem 2010 | Yorum yapın

Alçının belirli oranda suyla karıştırılarak kalıplanması ve kurutulması ile yapılan yapı gereci. İç bölme duvarlarında kullanılmak üzere, alçı su kanşımlı harcın veya genleştirilmiş perlit agregası ile alçı ve su kanşımlı harcın ölçülerine uygun kalıplara dökülmesiyle imal edilen çeşitli blok malzemelerdir.  
DEVAMINI OKU →

Kumlu-Kireç Alçı Harcı

| 17 Tem 2010 | Yorum yapın

Dişli veya yapay hafif ince agrega ve bağlayıcısı kireç – alçı olan harçtır. (Seçilmiş kuma önce suda eritilmiş kireç karıştırılır, sonra alçı ve yeterli suyun katılıp karıştırılması ile hazırlanan harç)  
DEVAMINI OKU →

Yapay Agrega

| 16 Tem 2010 | Yorum yapın

Isıl veya diger uygulamaları ihtiva eden bir endüstriyel işlem sonucunda elde edilen mineral kökenli agrega. Yapay agregalar, beton üretimi ile doğrudan ilgisi bulunmayan bir endüstri kolunda yan ürün olarak ortaya çıkan malzemeden üretilen agregalar, veya bir malzemeye ısıl işlem uygulayarak beton yapımı için uygun duruma getirilen agregalardır. Yüksek fırın cürufu, uçucu kül agregası, genleştirilmiş perlit, ve genleştirilmiş kil, yapay agregalardır.  
DEVAMINI OKU →

Tüvenan Agrega

| 16 Tem 2010 | Yorum yapın

Boy sınıflarına ayrılmadan, olduğu gibi kullanılan doğal karışık agregadır.  
DEVAMINI OKU →

Betonda Terleme

| 16 Tem 2010 | Yorum yapın

Taze betondaki suyun kılcal boşluklardan yukarı doğru yükselmesine verilen addır. Ayrışmayla aşağıya çökelen iri agrega taneleri aralarında suyu tutamadıklarından bu suyun bir kısmı yukarıya doğru yükselir. Yükselirken ince agrega tanecikleri ve çimento taneciklerinin bir kısmını da birlikte sürükler. Yüzeye ulaştığında zayıf bir kaymak tabakası oluşturur. Ayrıca, su terleme yoluyla yükselirken agrega tanelerinin ve donatının alt yüzeyinde birikerek bunların betonla aderansını (bağını) azaltan boşluklara neden olur.  
DEVAMINI OKU →