Bitümlü Malzeme

| 22 Tem 2010 | Yorum yapın

Asfalt, katran vb. malzeme.  
DEVAMINI OKU →

Asfaltit

| 18 Tem 2010 | Yorum yapın

Petrolün ayrışması ile oluşan ve çoklukla tortul kayaçlarm gözeneklerinde bulunan doğal bitüm.  
DEVAMINI OKU →

Asfalt

| 18 Tem 2010 | Yorum yapın

Mineral agrega ile bitümlü bağlayıcının karışımı ile elde edilen yol kaplamasıç En öönemli bileşeni bitüm olan bitümlü bağlayıcı malzeme, Petrolün ayrışması ile oluşan siyah renkte şekilsiz hidrokarbon . Çatı örtülerinde kullanılan (TS 105,TS 113) (Bitümün çeşitli karbonlu hidrojenler şeklinde dizilmesiyle meydana gelmiş karışık kristallere sahip irilerine asfalt, ufaklarına reçine denir.)  
DEVAMINI OKU →

Bağlayıcı

| 14 Tem 2010 | Yorum yapın

Asfalt, harç , beton gibi kompozit malzemelerin matriksini oluşturan malzemeler. Katılaşıp sertleşen özelliğinden taş ve kumu bağlamakta kullanılan madde. Hidrolik bağlayıcılar hem havada hem de suda katışabilen hidrolik olmayan bağlayıcılar ise yalnız havada bağlayıcıdır.  
DEVAMINI OKU →

Asfalt Betonu

| 02 Eki 2007 | 1 Yorum

Muayyen gradasyondaki agrega ve filler ile asfalt çimentosunun belirli şartlarda karışımından meydana gelen yüksek evsaflı bir sıcak karışımdır. Yol İnşaatlarında belirli gradasyondaki agrega ve filler ile bitümlü bağlayıcının belirli şartlarda karışımından meydana gelen yüksek niteliğe sahip bir sıcak karışım.  
DEVAMINI OKU →

Bitüm

| 02 Eki 2007 | Yorum yapın

Tabii termoplastik bir malzeme olan asfalt çok eskiden beri bilinen büyük molekül ağırlıklı hidrokarbon H-C bileşiğidir. Tabiatta kaya veya göl asfaltları olarak bulunduğu gibi özellikle zamanımızda ham petrolden elde edilebilmektedir. Asfalt çimentosunun veya ziftin Karbon Tetra Klorür (CCI4) veya karbon Sülfürde (CS2) eriyen kısmıdır. Yol kaplamasında, kağıt ve çatıların su geçirmez duruma getirilmesinde,kömür tozundan briket yapımında vb. kullanılan doğal ısıda katı,yoğunluğu bire yakın koyu kestane renginde madde. Asfalt ve petrollerin 380 derecede damıtılmasından elde edilen asfalt.( Ham petrolün rafine edilmesinden elde edilen ya da doğal asfalt olarak bulunan, hemen hemen ya da tamamen toluen’de çözünen ve ortam sıcaklığında çok vizkoz ya da katıya yakın olan,görünürde buharlaşmayan adeziv ve su geçirmeyen malzeme) Katran ve ziftin belirli oranlarda karıştırılmasıyla meydana gelen malzeme. Tabii veya pirojen menşeli hidrokarbonların veya bunların her ikisinin bir araya gelmiş şeklinin ekseriya madeni olmayan bileşimleriyle birlikte gaz,mayi,yarı sulp veya sulp karbon sülfürde eriyen karışımları.  
DEVAMINI OKU →

Asfalt Çimentosu

| 02 Eki 2007 | Yorum yapın

Asfaltik petrolün distilasyonunda bakiye olarak elde edilen malzemedir. Sembolü AC dir. Asfalt ham petrolün tesviyesinden elde edilir.Asfalt ham petrolde bulunan yağlar içinde erimiş durumdadır. Bu yağların bir kısmı normal sıcaklıkta uçucu, iğer bir kısmı ağır kıvamlıdır. Tasfıyehanelerde bu yağlar ayrılarak asfalt elde edilir. Sulp veya yarı sulp (sert veya orta sert) olanlara asfalt çimentosu denir. Soğudukları vakit sertleşerek bağlayıcı madde vazifesi görürler.  
DEVAMINI OKU →