Burulma Momenti

| 28 Tem 2010 | Yorum yapın

Yapının deprem davranışı açısından rijitlik merkezi ile kütle merkezinin çakışmadığı zaman oluşan moment. Betonarme binalarda eğik merdiven kirişleri.balkon kirişleri ve eksenleri, planda eğri olan kirişler burulma momenti  ile zorlanırlar.Burulma  tesirleri  kirişe  konan boyuna  donatı  ve etriyelerle karşılanırlar.  
DEVAMINI OKU →

Bina Net Alanı

| 21 Tem 2010 | Yorum yapın

Bina içindeki kullanılan mahallerin her birinin bitmiş duvar kaplamasından ölçülerek bulunan ayak basan alanların toplamıdır. 1 m2 ‘ den küçük boşluklar düşülmez. Zemine oturan üstü açık teraslar hesaplanmaz. Balkonlar ayrıca hesaplanır ve tamamı alana dahil edilir. Kapı açıklıkları alana dahil edilir. Gömme dolapların düşey düzlemdeki alanları ayrıca hesaplanır. Net kullanım alanı.  
DEVAMINI OKU →

Bina Derinliği

| 21 Tem 2010 | Yorum yapın

Binanın ön cephe hattı ile arka cephe hattının en uzak noktası arasındaki dik hattın uzaklığıdır.  
DEVAMINI OKU →

Bina Cephesi

| 21 Tem 2010 | Yorum yapın

Parsel nizamında; Binanın toprak üstündeki ilk katının parselin yol tarafındaki duvarının dış yüzü, Köşe başı parsellerde ise binanın kot aldığı yol tarafındaki toprak üstündeki ilk kat duvarının yüzüdür.  
DEVAMINI OKU →

Bina Alanı Katsayısı

| 21 Tem 2010 | Yorum yapın

Bir yapının zeminde kapladığı alanın arsa alanına oranı (emsali).  
DEVAMINI OKU →

Bina Alanı

| 21 Tem 2010 | Yorum yapın

Aydınlık ve çıkmalar hariç binanın arsa zemininde kapladığı alan.  
DEVAMINI OKU →

Beton Santrali

| 20 Tem 2010 | Yorum yapın

Yıldız biçiminde bölümlenmiş içinde çeşitli irilikte kum çakıl bulunan gereçleri tamburda su ve çimento ile karıştırarak hazır beton üreten yapım yeri. Beton üretim tesisi.  
DEVAMINI OKU →

Beton Çim Taşı

| 20 Tem 2010 | Yorum yapın

Bahçe düzenlemelerin yeşilliği koruma amaçlı, bina garaj girişlerindeki döşemelerde kaymama amaçlı kullanılan taş.  
DEVAMINI OKU →

Azami Bina Alanı

| 19 Tem 2010 | Yorum yapın

Parsel içerisinde bina yapılması mümkün olan alan.  
DEVAMINI OKU →

Ayrık Bina

| 19 Tem 2010 | Yorum yapın

İki yanı komşu parsellerdeki binalara bitişik olmayan binalar.  
DEVAMINI OKU →