Birim Fiyat Teklif Cetveli

| 22 Tem 2010 | Yorum yapın

Ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine dayalı olarak idarelerce hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile yüklenici tarafından bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamını gösteren cetvel, tablo.  
DEVAMINI OKU →

Birim Fiyat Tarifleri

| 22 Tem 2010 | Yorum yapın

Birim Fiyat ödemesine esas nelerin dahil veya hariç olduğunu yapım ve ölçü şeklini belirleyen yapım şartları. Birim Fiyatın nasıl bulunacağını ölçme ve hesaplama şeklinin tarifi seri döpri.  
DEVAMINI OKU →

Birim Fiyat Sözleşme

| 22 Tem 2010 | Yorum yapın

Ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine dayalı olarak idarelerce hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile yüklenici tarafından bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı üzerinden yapılan sözleşme.  
DEVAMINI OKU →

Birim Fiyat Analizi

| 22 Tem 2010 | Yorum yapın

İnşaata ait imalatların birim maliyetlerinin, malzeme, işçilik, makine ve gereçlerin birime giden ölçü miktarına göre tutarları saptanarak tanımına uygun hesaplanması işlemi.  
DEVAMINI OKU →

Birim Fiyat

| 22 Tem 2010 | Yorum yapın

Birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanacak yapım işlerinde,ön ve/veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine dayalı olarak,idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kalemi için istekli tarafından teklif edilerek idarece uygun görülen ve sözleşmede gösterilen ödemeye esas fiyat. Bir imalatın adet,kg,m,m2,m3 biriminin fiyatı.  
DEVAMINI OKU →

Birim fiyat listesi

| 14 Tem 2010 | Yorum yapın

Her takvim yılı başında rayiçler tespit edildikten sonra yapılarda bulunan imalatlara ve nakliyeye tabi malzemelerin yükleme-boşaltma ve istifine ait analizler Büyük Fiyat Analizi esaslarına göre hesaplanarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulunca Birim Fiyat Listesi olarak bastırılır ve dağıtılır. Birim Fiyatların sıralı liste dökümü Birim fiyat analiz sonuçlarının listelenmesi.  
DEVAMINI OKU →