Çatı Askısı

| 22 Tem 2011 | Yorum yapın

Aşıkların yükünü alarak bırakma kirişlerine veya yanlamalara nakleden yapı elemanı.  
DEVAMINI OKU →

Çatı Aktarma

| 22 Tem 2011 | Yorum yapın

Çatının kırık kiremitlerini sağlamları ile değiştirme işlemine verilen ad.  
DEVAMINI OKU →

Yol çatı eğimi (Bombe)

| 22 Tem 2010 | Yorum yapın

Yol platformundaki suların yüzeysel drenajını sağlamak amacıyla yol en kesitinde eksenden iki kenara doğru uygulanan negatif eğim.  
DEVAMINI OKU →

Beşik Çatı

| 20 Tem 2010 | Yorum yapın

İki tarafı akıntılı olan çatı şekli. Bakınız: Beşik çatı  
DEVAMINI OKU →

Bağlama Kirişi

| 18 Tem 2010 | Yorum yapın

Çatı dikmelerinin üzerine oturtulduğu ve makasın yükünü mesnetlere veren makas elemanı.  
DEVAMINI OKU →

Dikme

| 14 Tem 2010 | Yorum yapın

Genellikle, düşey taşıyıcı direk. Ahşap yapılarda pencere ve kapı yanlarına dikilen direklerden herbiri. Çatılarda dikine konulan ve üzerlerine aşıkların çakıldığı çoğu kare kesitli ağaçlardan her biri.  
DEVAMINI OKU →

Atika Duvarı

| 14 Tem 2010 | Yorum yapın

Çatının önündeki duvar.  
DEVAMINI OKU →

Aşık

| 14 Tem 2010 | Yorum yapın

Çatılarda mertekleri veya örtüyü taşıyan yatay ağaçlardan her biri, aşırma. Çatı yüzeylerinin yükünü mertekler vasıtası ile makaslara taşıyan makas aralıklarına ve taşıdıkları yüke göre değişen, kafes kirişlere mesnetlenen taşıyıcı eleman, (mahya aşığı,damlalık aşığı gibi.).  
DEVAMINI OKU →

Çatı

| 07 Eki 2008 | Yorum yapın

Yapıları dış atmosferden gelen yağmur, rüzgar, kar ve dolu gibi etkenlerden koruyan elemanlara “ÇATI” denilmektedir. Genellikle ahşap, çelik ve betonarmeden yapılan çatılar konut, işyeri, atelye, fabrika, hastane, okul ve buna benzer pek çok yapıda kullanılmaktadır. Diğer: Birbirine çatılmış, çakılmış şeylerin hepsi. Yapıların üstünü akıntılı bir tarzda örtecek malzemeyi taşımak üzere yapılan çoğu ahşap veya maden iskelet.  
DEVAMINI OKU →