Diyagonal

| 23 Tem 2011 | Yorum yapın

Bir kafes kirişte (bkz. Çelik Kafes Kiriş) iki düğüm noktasını birbirine bağlayan eğik çubuk, köşegen.  
DEVAMINI OKU →

Çelik R Kiriş

| 22 Tem 2011 | Yorum yapın

Düşey yükler altında üst başlık aşık (profillerden) düzlemi içinde burkulmaya maruz kalır. Alt başlık (sac ve yuvarlak demirden) ise yalnız emme durumunda doğacak basınç altında hem aşık düzlemi içinde hem de ona dik doğrultuda burkulmaya maruzdur. Basınca çalışan diyagoneller (köşegenler) iki yönde burkulma etkisinde olan çelik kiriş sistemi.  
DEVAMINI OKU →

Çelik Petek Kiriş

| 22 Tem 2011 | Yorum yapın

Çeşitli I profillerinin gövdelerinin kesilip, kesimden sonra oluşan iki parçayı birbirine göre birbirine kaydırdıktan sonra kaynaklanmaları ile elde edilen, gövdeleri boşluktu kiriş sistemi.  
DEVAMINI OKU →

Bağ Teli

| 18 Tem 2010 | Yorum yapın

Kolon, Kiriş elemanlarının (etriye üst ve alt demir-pilye gibi) birbirine sıkı olarak bağlandığı yumuşak tavlı tel.  
DEVAMINI OKU →

Altlık Kirişi

| 17 Tem 2010 | Yorum yapın

Köprülerde esas kirişin altına konan, mesnetle beraber çalışan esas kirişe bulonla bağlanan kiriş.  
DEVAMINI OKU →