Beton Katkı Maddeleri

| 20 Tem 2010 | Yorum yapın

Çimento, agrega ve suyun dışında betonun taze veya sertleşmiş haldeki özelliklerin istenen şekilde değiştirmek Uzerc, kanştırma işleminden hemen önce veya karıştırma sırasında betona katılan maddelerin sürelerim kısaltan ve betonun daha çabuk dayanım kazanmasını saplayan katkı. Bakınız: Priz Geciktirici  
DEVAMINI OKU →

Kimyasal Katkılar

| 15 Tem 2010 | Yorum yapın

Çimento, agrega ve suyun dışında, betonun taze veya sertleşmiş haldeki özeliklerin istenen şekilde değiştirmek üzere, karıştırma işleminden hemen önce veya karıştırma işlemi sırasında betona katılan malzemelerin genel adıdır. Katkılar, kimyasal katkılar, hava katkıları ve mineral katkılar olmak üzere, üç ana gruba ayrılırlar. Ayrıca, bunların dışında, özel beton üretiminde kullanılan diğer bazı katkılar da bulunur. Bu iki ana grupta çok sayıda değişik katkılar toplanmıştır. Katkı çeşitlerinin çok olmasının arkasında yatan gerçek, betonun hemen hemen tüm özeliklerinin, değişik ölçeklerde, bu katkılar tarafından değiştirilebilmesidir.  
DEVAMINI OKU →

Denizlik

| 14 Tem 2010 | Yorum yapın

Pencerelerin tabanını teşkil eder. Su geçirmeyen malzemelerden yapılması gerekir.Öne doğru eğim verilmesi,suyun dışarı akmasını geride ve yanlarda yükseltilmesi suyun içeri sızmamasını sağlar. Uç kısmı duvar yüzünden çıkıntılı ve damlalıklıdır. Pencere doğramasının altında İçte ve dışta yapılarak suların duvar için sızmasını önleyenine eğimli, yere bakan uç kısmı damlalıklı (Yere yatay oyuklu, yivli) veya damlalıksız (oyuksuz, yivsiz) yapım.  
DEVAMINI OKU →

Batardo

| 14 Tem 2010 | Yorum yapın

Su kenarında ve su seviyesinin altında kazı yapılabilmesi amacıyla uygulanan tahkim işi. Su geçen bir yerde yapı kurulurken suyu tutmak için ahşap, toprak, çelik, betonarme kazıklarla yapılan eğreti set, su tutmalık. ( Fr. Batardeau) lrmak, göl ve deniz kenarlarında su seviyelerin altındaki temellerin inşa edilebilmesi için yapılan kuvvetlendirrne, güçlendirme işi.  
DEVAMINI OKU →

Badana

| 14 Tem 2010 | Yorum yapın

Esas olarak, kireç ile suyun karıştırılması ile elde edilir. İç cephe dekorasyonu için kullanılır. Yıkamaya karşı dayanıklı değildir. Duvarlara ve tavanlara sürülen beyaz veya renkli koruyucu. Kireç Badana : Kireç ve suvun karışımı badana. Tutkallı Badana: İspanvol iistübeci.kemik tutkalı.alçı ve madeni boyanın suda eritilerek uygulanan badana. Mermer Badana: Beyaz kireçli sıvalar üzerine mermer kirecinden arzu edilen renkte sürülen badana. Kazainli Badana: Kireç badanava karıştırılmasıvla mat olarak boyanması istenen yerlere uygulanan badana. Katran badana: m2 ye 0,400 kg sıcak uygulamalı katran zifti uygun gelecek şekilde uygulanan badana.  
DEVAMINI OKU →