Bitişik Yapı

| 22 Tem 2010 | Yorum yapın

İki tarafı da yan komşu parseldeki yapıya bitişik olan yapı.  
DEVAMINI OKU →

Bitişik Nizam

| 22 Tem 2010 | Yorum yapın

Bir veya birden fazla komşu parsellerdeki binalara bitişik olan yapı nizamı.  
DEVAMINI OKU →

Bitiş Profili

| 22 Tem 2010 | Yorum yapın

Dış cephede bulunan pencere ve kapı üst ve yan kenarlarında ısı yalıtım levhalarının duvar yüzünden ayrışmasını önlemek için genellikle 30x30x1 mm boyutunda Doğrama bitiş tamamlayıcı parçası.  
DEVAMINI OKU →

Birim Maliyet

| 22 Tem 2010 | Yorum yapın

Yapının birim ölçüsünün (binalarda birim alanı), Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca her yıl İnşaat ve Mimarlık hizmetlerine esas olan sınıflar için ayrı ayrı tespit edilerek ilan edilen maliyetler.  
DEVAMINI OKU →

Bindirme

| 21 Tem 2010 | Yorum yapın

Betonarme projelerinde donatıların çapa bağlı olarak gösterilen üst üste gelme uzunluğu. Birbirini kısmen örten yapı malzemesi . Çatı örtü malzemelerinin durumu vb.  
DEVAMINI OKU →

Bina Net Alanı

| 21 Tem 2010 | Yorum yapın

Bina içindeki kullanılan mahallerin her birinin bitmiş duvar kaplamasından ölçülerek bulunan ayak basan alanların toplamıdır. 1 m2 ‘ den küçük boşluklar düşülmez. Zemine oturan üstü açık teraslar hesaplanmaz. Balkonlar ayrıca hesaplanır ve tamamı alana dahil edilir. Kapı açıklıkları alana dahil edilir. Gömme dolapların düşey düzlemdeki alanları ayrıca hesaplanır. Net kullanım alanı.  
DEVAMINI OKU →

Bina İnşaat Alanı

| 21 Tem 2010 | Yorum yapın

Bina perde duvarlarının dışından varsa duvar sıvalarının ve çıkmaların dış kenarları esas alınarak bina kat alanlarının tamamının alanı hesaplanır. 1 m2 den küçük boşluklar düşülmez. Zemine oturan açık alan düzenlemelerinde (Akaryakıt istasyonu, spor tesisleri, manej, marina v.b.) düzenlenen alanın % 25 ‘i hesaplanır, yapı alanı olarak kabul edilir ve bina alanına ilave edilir.  
DEVAMINI OKU →

Bina Derinliği

| 21 Tem 2010 | Yorum yapın

Binanın ön cephe hattı ile arka cephe hattının en uzak noktası arasındaki dik hattın uzaklığıdır.  
DEVAMINI OKU →

Beyaz Portland Çimentosu

| 21 Tem 2010 | Yorum yapın

Özel nitelikli kil ve kireç taşının karıştırılarak pişirilmesi ile elde edilen beyaza yakın renkli klinker (kil-kalker) in bir miktar alçı taşı ile birlikte öğütülmesi ile elde edilen beyaz renkli bir hidrolik bağlayıcıdır.  
DEVAMINI OKU →

Betonun Büzülmesi

| 21 Tem 2010 | Yorum yapın

Yerine yerleştirilen taze bebon zamanla sertleşirken betondaki kurumadan dolayı veya beton içerisindeki kimyasal olaylar nedeni ile sertleşmiş betonun hacmindeki küçülme. Büzülme.  
DEVAMINI OKU →