Burulma Momenti

| 28 Tem 2010 | Yorum yapın

Yapının deprem davranışı açısından rijitlik merkezi ile kütle merkezinin çakışmadığı zaman oluşan moment. Betonarme binalarda eğik merdiven kirişleri.balkon kirişleri ve eksenleri, planda eğri olan kirişler burulma momenti  ile zorlanırlar.Burulma  tesirleri  kirişe  konan boyuna  donatı  ve etriyelerle karşılanırlar.  
DEVAMINI OKU →

Birim Ağırlık

| 21 Tem 2010 | Yorum yapın

Yığın halindeki bir agreganm veya zeminin taneler arasındaki boşluklar da dahil birim hacminin ağırlığıdır. (Birim ağırlık=Ağırlık/Bütün hacim ) Kurutulmuş taşın boşlukları dahil birim hacim ağırlığıdır. 1)Kuru birim ağırlık v t= Boşluklarında sadece hava bulunan bir zeminin birim hacimdeki ağırlığıdır. 2)Tabii birim ağırlık y „= Boşluklarında hem su hem hava bulunan bir zeminin birim hacimdeki ağırlığıdır. 3) Doygun birim ağırlık 7 h= Boşlukları su ile dolu olan zeminin birim hacimdeki ağırlığıdır. 4) Batmış birim ağırlık v k= Boşlukları tamamen su ile dolu olan ve aynı zamanda su seviyesi altında bulunan bir zeminin irim hacminin ağırlığıdır.  
DEVAMINI OKU →

Wheatstone Köprüsü

| 14 Eki 2007 | 2 Yorum

Yük etkisi altında söz konusu yüzeyde şekil değişimi olduğunda tel ızgara yüzeyle birlikte uzar yada kısalır. Bu boy değisimi ölçerin elektriksel direncinde değişime yol açar. Ölçerin uçlarına bağlanan bir akım köprüsü elektrik direncindeki değisimi uzunluk değisimine dönüştürür. Bu amaçla kullanılan akım köprüsüne Wheatstone köprüsü adı verilir.  
DEVAMINI OKU →

Kayma Diyagonali

| 14 Eki 2007 | Yorum yapın

Gerilme etkisindeki bir elemanda en büyük kayma gerilmelerini gösteren okların bulustuğu köseleri birleştiren diyagonale KAYMA DİYAGONALİ denir. Bu diyagonal maksimum asal gerilme doğrultusundadır. Ayrıca en büyük asal gerilme, en büyük kayma gerilmesinin yönünün belirlenmesinde de kullanılabilir.  
DEVAMINI OKU →

Asal Gerilme

| 14 Eki 2007 | Yorum yapın

Kayma gerilmesinin sıfır olduğu düzlemlerdeki en büyük ve en küçük normal gerilmelere ASAL gerilmeler adı verilir. Dayanım hesaplarında kayma gerilme kuvvetlerinin sıfır olduğu düzlemlerdeki normal gerilme kuvvetleri. (Mohr dairesi yöntemi ile bulunur.)  
DEVAMINI OKU →

Yorulma

| 14 Eki 2007 | Yorum yapın

Yapı elemanlarının göçme gerilmesinden oldukça küçük gerilme düzeylerine binlerce defa yüklenmesi halinde kırılmasına yorulma adı verilir. Yorulma çatlağının genellikle gerilmenin yoğunlaştığı bölgelerdeki iç yapı kusurlarından/çatlaklarından başladığı, yüzey kalitesi, kimyasal yapı ve iç yapı kusurlarıyla ilgili olduğu söylenebilir.  
DEVAMINI OKU →

Kompozit Malzeme

| 14 Eki 2007 | Yorum yapın

İki veya daha fazla sayıda malzemeden oluşan bünyeye denir. (Çelik lifli cam, polimerler) Matris adı verilen bağlayıcı içinde yüksek dayanımlı malzemenin katılmasından olusur. Homojen malzemelere göre daha yüksek dayanım/öz ağırlığa sahiptir.  
DEVAMINI OKU →

Gevreklik

| 14 Eki 2007 | Yorum yapın

Kırılmadan önce çok az deformasyon yapma özelliğidir. Örnek: Dökme demir, beton  
DEVAMINI OKU →

Süneklik

| 14 Eki 2007 | Yorum yapın

Kırılmadan önce büyük şekil değistirme yapabilme özelliği. Örnek: çelik, çesitli alaşımlar, naylon Betonda: Enerji emme kapasitedir. Basınç gerilmesi şekil değiştirme grafiğinin altında kalan alandır.  
DEVAMINI OKU →

Plastisite

| 14 Eki 2007 | 1 Yorum

Plastisite : İlk şekle dönüş olmayan malzemelere has bir özelliktir.  
DEVAMINI OKU →