Birim Fiyat Sözleşme

| 22 Tem 2010 | Yorum yapın

Ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine dayalı olarak idarelerce hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile yüklenici tarafından bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı üzerinden yapılan sözleşme.  
DEVAMINI OKU →

Aşırı Düşük Teklif

| 18 Tem 2010 | Yorum yapın

İdarelerce belirlenen geçerli tekliflerin aşırı düşük sınır değerinin altındaki teklifler.  
DEVAMINI OKU →

Anahtar Teslim

| 18 Tem 2010 | Yorum yapın

Anahtar teslim götürü bedel sözleşme: Uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak,işin tamamı için yüklenicinin telif ettiği toplam bedel üzerinden yapılan sözleşme.  
DEVAMINI OKU →

Anahtar Teknik Personel

| 18 Tem 2010 | Yorum yapın

idarelerin ihale konusu işi yerine getirmek için asgari yeterlik kriteri olarak istedikleri deneyimli kişi.  
DEVAMINI OKU →

Alt Yüklenici

| 17 Tem 2010 | Yorum yapın

Sözleşme konusu işin nev’ i itibariyle bir kısmını yüklenici ile yaptığı sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen gerçek veya tüzel kişi.  
DEVAMINI OKU →

Ali Risk Sigorta

| 17 Tem 2010 | Yorum yapın

İşyerindeki her türlü araç , malzeme ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar tesisler ile yapılan işin biten tasımlan için, özellik ve niteliklerine göre, işe başlama tarihinden, kesin kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem su baskını, toprak kayması, fırtma, yangın gibi doğal afetler ile hısızlık, sabotaj gibi risklere karşı yapılan sigorta çeşidi.  
DEVAMINI OKU →

Aday

| 17 Tem 2010 | Yorum yapın

Ön yeterlik için başvuran gerçek ve tüzel kişileri veya bunların oluşturuldukları ortak girişimler.  
DEVAMINI OKU →

Açık ihale Usulü

| 17 Tem 2010 | Yorum yapın

Bütün isteklilerin teklif verebildiği usül.  
DEVAMINI OKU →

Harfiyat klası tespiti

| 14 Tem 2010 | Yorum yapın

Şartnamelerin öngördüğü kurallar içerisinde zeminin hangi klasta (cins ve sınıfı) olduğunun belirlenmesi.  
DEVAMINI OKU →

Götürü ücret

| 14 Tem 2010 | Yorum yapın

Bu ücret belirli (sabit) bir miktar olup işin gerçekleştirilmesi için ödenen tüm dolaysız ve dolaylı giderler ile birlikte, genel harcama ve fiili kârı içerir.  
DEVAMINI OKU →