Derin Kazı

| 23 Tem 2011 | Yorum yapın

Serbest ve özel kazılar olarak tarif edilenlerin haricinde kalan ve kürek,çıkrık ve benzeri el araçlarıyla ( el arabası ve taşımaya mahsus vasıtalar hariç) aşağıdan yukan atılarak veya çakılarak, el ile 4 metreye ve makine ile 25 metreye kadar atılması dahil yapılan kazı.  
DEVAMINI OKU →

Deredur

| 23 Tem 2011 | Yorum yapın

Bir nevi cila malzemesi.  
DEVAMINI OKU →

Denetçi Belgesi

| 23 Tem 2011 | Yorum yapın

İlgili mühendis ve mimar meslek odalarına üyeliği devam eden ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 4708 Yapı Denetimi Kanunu gereğince yapı denetimi yapacak kişiler için düzenlenen belge.  
DEVAMINI OKU →

Delme Kazık

| 23 Tem 2011 | Yorum yapın

Delme işlemi ile zemin katmanları arasına indirilen geçici ya da kalıcı koruma borusunun (Klavuz ya da kılıf) içindeki zeminin kazılıp (foraj yapılıp) gerekli donatı yerleştirildikten sonra, projesinde kalitesi belirlenmiş betonun özel teknik şartlarına uygun olarak yerine dökümü ve yerleştirmesi ile koruma borusunun geri çekilmesi veya yerinde bırakılması suretiyle yerinde imal edilen (İbre) kazık.  
DEVAMINI OKU →

Dekovil

| 23 Tem 2011 | Yorum yapın

Ray aralığı treninkinden küçük olan insan gücüyle yürütülebilen küçük tren.  
DEVAMINI OKU →

Dehliz

| 23 Tem 2011 | Yorum yapın

Üstü kapalılar ve uzun geçit, koridor.  
DEVAMINI OKU →

Deformasyon

| 23 Tem 2011 | Yorum yapın

Bir cismin veya sistemin biçiminin bozulması. Şekil değiştirme.  
DEVAMINI OKU →

Debuşe

| 23 Tem 2011 | Yorum yapın

Köprü ve menfezlerde suyun geçişine ayrılan kesittir. Linier debuşe: Köprü gözlerinin serbest açıklıkları toplamı. Yüzeysel debuşe : Köprü altındaki ıslak alan. Su yüzü ile nehir taban arasındaki alan.  
DEVAMINI OKU →

Debi

| 23 Tem 2011 | Yorum yapın

Bir akarsuyun herhangi bir kesiminden saniyede geçen suyun hacmi, akım.  
DEVAMINI OKU →

Dayanım

| 23 Tem 2011 | Yorum yapın

Malzemenin kırılma olmadan taşıyabileceği en yüksek gerilme. Betonda basınç dayanımı anlaşılır. Mukavemet. Beton basınç dayanımı: 28 günlük, çapı 150 mm ve yüksekliği 300 mm olan standart beton silindir numunenin tek eksenli basınç altında taşıyabildiği en büyük gerilme değeridir. Beton Karakteristik dayanımı: Beton sınıfım tanımlamak için kullanılan, istatistiksel verilere dayanılarak belirlenen ve bu değerden daha küçük dayanım deperi elde edilmesi olasılığı, belirli bir oran olan (genelde %10) dayanım değeridir.  
DEVAMINI OKU →