Kesin Teminat Poliçesi

| 14 Tem 2010 | Yorum yapın

Geçici ve kesin teminat, yevmiye ve malzeme ödeme teminatlarını, birinci (ana) yüklenicinin sigortalıya (mal sahibi veya yüklenici) ödememesi veya müzayakası halinde ilgili (sigorta) kuruluşunun kendisine, poliçe üzerindeki miktarı ödeme beyanı.  
DEVAMINI OKU →

Kesin Teminat

| 14 Tem 2010 | Yorum yapın

Sözleşmedeki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde bir sigortanın sigortalı mal sahibi veya yükleniciye teminattaki miktarı ödeyeceğine dair beyanı.  
DEVAMINI OKU →

Karne

| 14 Tem 2010 | Yorum yapın

İhaleye katılma yeterlilik belgesine verilen ad.İhale komisyonuna verilmek üzere yasal kuruluşlarca hazırlanır ve yalnız verildiği iş için geçerli olur.  
DEVAMINI OKU →

Kalan Maliyet Projeksiyonu

| 14 Tem 2010 | Yorum yapın

Bir projedeki belirli bir zaman noktasından işin sonuna kadar oluşması beklenen maliyettir. Bu maliyet, o güne kadar gerçekleşmiş olan ile planlanmış toplam maliyet arasındaki farktır.  
DEVAMINI OKU →

İnşaat Maliyesi

| 14 Tem 2010 | Yorum yapın

Bu maliyetler, inşaat sözleşme giderleri, destek ve genel giderleri ile kullanılan işçilik, malzeme ve tesisat harcamalarını içerirler.  
DEVAMINI OKU →

İnşaat İşletmecisi

| 14 Tem 2010 | Yorum yapın

İnşaat yönetim hizmeti verecek nitelikte uzmanlık ve olanaklara sahip kişi veya örgüt.  
DEVAMINI OKU →

İnşaat İşletmeciliği

| 14 Tem 2010 | Yorum yapın

Bir inşaat programında inşaatın proje tasarımından gerçekleştirilmesine kadar olan evrelerinde süre, maliyet ve kalite denetimi amacıyla kullanılan profesyonel yönetim süreci.  
DEVAMINI OKU →

Kamulaştırma Sahası

| 02 Eki 2007 | Yorum yapın

Yol yüzeyi, hendekleri. şevleri. sanat yapıları. köprüleri. ariyet yerleri. malzeme ocakları ve diğer kısımları ile yolun yapımı ve emniyeti için kamulaştırılan arazidir.  
DEVAMINI OKU →

Birim İş

| 01 Eki 2007 | Yorum yapın

Keşif özetinde ismi ve fiyatı bulunan. ölçü ve ödenmesi ayrı yapılan iş kısımlarıdır.  
DEVAMINI OKU →

Şartname (Şartnameler)

| 01 Eki 2007 | Yorum yapın

İşin yapılışına ve malzemesine ait direktifleri. metotları, nitelikleri, miktarları ve diğer şartları gösteren, fenni, genel, özel ve ek şartnamelerdir. Genel olarak yeni şartname maddelerini veya fenni şartnamedeki maddelerde yapılan değişiklikleri içine alan şartnameler «Ek Şartname» lerdir. Her işin özelliğine göre hazırlanmış bulunan, işin yapılışına ait direktifleri ve şartları, fenni şartnamede bulunmayan fazla detaylı değişiklikleri içine alan ve her iş için ayrıca hazırlanan şartnameler. «Özel Fenni Şartnameler» dir.  
DEVAMINI OKU →