İnşaat İmalatları

| 26 Eyl 2007 | Yorum yapın

İmalat: İster makinede veya elde, ister fabrikada veya atölyede yapılsın, maddelerin ya da bütünü oluşturan parçaların fiziksel veya kimyasal bir işlemden geçirilerek, yeni ürünler elde edilmesine imalat denir. İnşaat İmalatı: İmalatların inşaat sektöründeki ürünleridir. Örnek: BS 20 Betonarme betonu Ahşap kalıp iskelesi Q12’lik ince betonarme demiri Pilastik doğrama imalatı İş iskelesi  
DEVAMINI OKU →

Ataşman Defteri

| 23 Eyl 2007 | 2 Yorum

1. İşyerinde mevcut veya sonradan gereksinime göre konulan veya konulacak röper ve mihver kazıları, işin sonuna kadar değişmeyecek noktalarla saptayıp, kroki, tarif ve gerçek ve itibari kotları ile birlikte işbu ataşman defterinde gösterilir. 2. Yapının (uygulama proje ve planlarında) +- 0.00 itibari kotu ile gösterilen yerleri (yukarıda saptanan) röper kotuna göre kotlandırılır. 3. İnşaatın yapımı sırasında, plankote yapılması, doğal zemin, temel tabanı, su düzeyi, kazı tesviye kotları gibi kotlandırma işlemi ile ilgili tüm işlerin kotları, iş bu ataşman defterinde saptanan (Röper) kotlarına uyularak saptanır. 4. Kontrol mühendisi, yukarıdaki esaslara uyulmadan yapılan kotlandırmaların sonuçlarından sorumlu tutulur.  
DEVAMINI OKU →

Yeşil defter

| 23 Eyl 2007 | Yorum yapın

Bir iş başladığında, yapılan işlerin miktarları bir defterde tutulur. Her hakediş döeminde hazırlanan metrajlar bu deftere eklenir. Hakedişe girecek olan imalat miktarlarının verildiği bölümdür. Bu bölüme değerler, Hakediş ve Demir Metrajları ile Ataşman defterinden gelebileceği gibi kullanıcı tarafından direkt olarakta girilebilir. Kümülatif yeşil defter mantığı kullanılacaksa yeşil defter aktarma işlemleri kullanılarak yeni yeşil defterin eski değerleri toplam olarak taşıması sağlanmalıdır. İlgili işte kullanılan bir malzemenin toplam imalat miktarı istenilirse yerleri belirlenerek detaylandırılabilir.  
DEVAMINI OKU →

Metraj

| 23 Eyl 2007 | Yorum yapın

İhale kapsamında işin yapılan bir bölümü işin iş kalemlerine (pozlara) ayrılmış olarak miktarlarının hesaplandığı cetveldir.  
DEVAMINI OKU →

Anlaşma Bedeli

| 23 Eyl 2007 | Yorum yapın

İhale alınırken idareye taahhüt edilen tenzilat düştükten sonraki işin net tutarıdır. Anlaşma Bedeli = Keşif x (1-Tenzilat) %15 tenzilat için Anlaşma Bedeli = Keşif x (1-0,15) = Keşif x 0,85 ‘dir  
DEVAMINI OKU →

Keşif Bedeli

| 23 Eyl 2007 | Yorum yapın

İşin tamamı veya bir bölümü için hesaplanan tutarının, keşfin yapıldığı yılın fiyatlarıyla anılmasıdır.  
DEVAMINI OKU →

İkinci Keşif

| 23 Eyl 2007 | Yorum yapın

İşin ihaleye çıkılan keşif miktarlarıyla bitirilemeyeceği tespit edilirse, idarenin onayıyla işin bitmesi için gerekli miktarlar KEŞİF’e eklenir. Yeni Keşfin toplamı II.Keşif Olarak anılır. Keşif artışı birden çok kere yapılabilir. Ancak Yeni Keşfin Toplamı daima II.Keşif olarak anılır.  
DEVAMINI OKU →

Keşif

| 23 Eyl 2007 | 5 Yorum

İhale Aşamasından Önce İdare tarafından yaptırılması düşünülen işin baştan sona bitirilmesi için, tespiti yapılan iş miktarlarının ve tutarlarının keşfin hazırlandığı yılın fiyatlarıyla toplamıdır.  
DEVAMINI OKU →

İhzarat

| 23 Eyl 2007 | Yorum yapın

İşte kullanılacak bir malzemenin idarenin onayıyla öceden alınıp, stoklanması işlemidir. (Örnek: Bina için gerekli 150 ton demir öceden alınarak hakedişe demir ihzaratı olarak girer. İmalat yapıldıkça ihzarattaki (Stoktaki ) miktar azaltılır.)  
DEVAMINI OKU →

Malzeme Fiyat Farkı

| 23 Eyl 2007 | Yorum yapın

Birim Fiyatlara esas rayiçler 1 Ocak itibariyle tespit edilir. Yıl içerisinde İş te kullanılan her türlü malzeme için meydana gelen artma ve eksilme miktarları birim fiyatlara ek olarak uygulanır. İşçilik’i kapsamaz. Örnek: Motorin 1 Ocak tarihinde 400.000 TL 1 Haziran’da 450.000 TL (Gelen 50.000 TL) her giren motorin miktarı tespit edilerek malzeme fiyat farkı bulunur.  
DEVAMINI OKU →