Fiyat farkı

| 23 Eyl 2007 | Yorum yapın

Uygulama yılı içinde yapılan iş kalemlerinin tutarlarının anlaşma yılı tutarlarına göre farkıdır. Bu tutar anlaşma fiyatlarına ek olarak ödenir. Örnek: Anlaşma Yılı : 1998 Uygulama Yılı : 2000 Fiyat Farkı : [ Uyg.Yılı İş Miktarı x 2000 Birim Fiyatı]-[ Uyg.Yılı İş Miktarı x 1998 Birim Fiyatı]  
DEVAMINI OKU →

Uygulama yılı birim fiyatları

| 23 Eyl 2007 | Yorum yapın

Uygulama yılına ait bedel.  
DEVAMINI OKU →

Uygulama yılı

| 23 Eyl 2007 | Yorum yapın

İşlerin gerçekleştirildiği yıl.  
DEVAMINI OKU →

Anlaşma yılı birim fiyatları

| 23 Eyl 2007 | Yorum yapın

Anlaşma yılı cinsinden birim fiyat tutarı.  
DEVAMINI OKU →

Anlaşma Yılı

| 23 Eyl 2007 | Yorum yapın

Anlaşmanın kapsadığı işin keşfinin hazırlandığı ve dolayısıyla anlaşmanın imzalandığı yıl. (Yıl sonunda yapılan ihalelerde anlaşma yeni yılda imzalansa dahi keşfin hazırlandığı yılın birim fiyatları anlaşma yılıdır.)  
DEVAMINI OKU →

Analiz

| 23 Eyl 2007 | Yorum yapın

Bir Birim Fiyatın Hesabına esas, içerisinde bulunan rayiç miktarlarını ve tutarlarını gösterir fiyat tablosudur. Yapı işlerinde: Herhangi bir iş kaleminin birime giden miktarının gösterildiği ve bunların rayiç veya piyasa fiyatları ile çarpılıp yüklenici karı ile hesaplandığı birim maliyet dokümanı.  
DEVAMINI OKU →

Rayiç

| 23 Eyl 2007 | Yorum yapın

Bayındırlık Bakanlığınca her yıl ait olduğu yıl içinde geçerli olan ve yayınlanan, idarelerin işlerinde ve ihalelerinde uymak zorunda oldukları malzeme, işçilik, makine fiyatları, katsayı ve baz fiyatlarıdır. (Örneğin: Elle Yapılacak Kazı için Kullanılacak İşçilik Ücretini Belirler.)  
DEVAMINI OKU →

Poz (İş Kalemi)

| 23 Eyl 2007 | Yorum yapın

Teknik, özel ve yapım şartları ile birim fiyat tarifleri bulunan ve anlaşmalarında bedeli gösterilen veya sonradan yeni fiyatı yapılan iş birimleri.  
DEVAMINI OKU →

İş

| 23 Eyl 2007 | Yorum yapın

Bir anlaşma ile yapılacak bütün yapım veya hizmetler.  
DEVAMINI OKU →