Proje

| 01 Eki 2007 | Yorum yapın

Onaylanan veya hazırlanan planlar, boy kesit ve en kesitler. Örnek en kesitler ve diğer detay resimleri ve benzerleridir.  
DEVAMINI OKU →

Şantiye Şefi

| 01 Eki 2007 | Yorum yapın

Müteahhit adına işin yapılmasını teknik ve idari bakımdan yürüten, iş süresince şantiyede bulunan ve müteahhit tarafından kendisine temsil yetkisi verilen ve Mühendis ve Mimar Odaları Kanunu’na göre bu yetkiyi ve sorumluluğu taşıyabilecek şahıstır.  
DEVAMINI OKU →

Taşeron

| 01 Eki 2007 | 1 Yorum

İşin bir kısmının yapılması, İdare tarafından veya idarenin onaması ile müteahhit tarafından kendisine verilen ve sözleşme ile idareye veya müteahhide bağlı olan özel veya tüzel kişilerdir. Müteahhide sözleşmeyle bağlı olan taşeronun idareye karşı hiçbir resmi sıfatı ve yetkisi yoktur.  
DEVAMINI OKU →

Müteahhit

| 01 Eki 2007 | Yorum yapın

Sözleşmelerdeki şartlar içinde işi yapmayı, bunun için gerekli malzeme, işçi, makine, alet v.s’nin teminini ve işin tamamlanmasını üzerine alan özel veya tüzel kişidir. Sözleşmelerde ikinci tarafı temsil eder.  
DEVAMINI OKU →

Kontrol Mühendisi

| 01 Eki 2007 | Yorum yapın

İşbaşında idareyi temsil etmek üzere yetkilendirilerek atanan ve işin yapılışını ve kullanılan malzemelerin proje ve şartnamelerde istenilen nitelikte olup olmadığını kontrol eden mühendis veya kontrollük örgütüdür. Bu görevin yapılmasında yardımcı olmak üzere görevlendirilmiş ve yetkili kılınmış teknik elemanlar (tekniker) kontrol yardımcılarıdır.  
DEVAMINI OKU →

Standardizasyonun Faydaları

| 01 Eki 2007 | Yorum yapın

Üreticiye Faydaları Üretimin belirli program ve kurallara uygun yapılmasına yardımcı olur. Uygun kalitede seri imalata imkan sağlar. Kayıp ve atıklar en az seviyeye iner. Verimliliği ve hasılatı arttırır. Depolamayı kolaylaştırır, taşımayı ucuzlaştırır ve kolaylaştırır, stokların azalması sağlar. Maliyeti düşürür.  
DEVAMINI OKU →

Standardizasyonun Konusu

| 01 Eki 2007 | Yorum yapın

Standardın konusunu somut kavramlar yani her türlü madde, malzeme, ürün ve mamüller ile terimler, birim ve semboller, metodlar, mimikler, uygunluklar gibi somut kavramlar oluşturmaktadır. Ekonomik, sosyal ve kültürel hayatın her kademesinde binlerce standart konusu bulunmaktadır. Ancak güzel sanatlar sanatçının niteliği dolayısıyla kendi ruh ve düşünceleri ve dünya görüşü nedeniyle standart konusu olamaz.  
DEVAMINI OKU →

Standardizasyonun Amaçları

| 01 Eki 2007 | Yorum yapın

Üretimde ve malların değişiminde iş gücü, malzeme, güç kaynakları gibi faktörler en yüksek seviyede tasarruf sağlamaktır. Tatmin edici kalitede mal ve hizmet üretimini sağlayarak tüketici çıkarlarını gözetmek. İnsan hayatını sağlık ve güvenliğini korumak. İlgili grupların birbirleriyle olan bilgi alış verişini ve anlaşmalarını kolaylaştırmak. Hangi seviyede olursa olsun bu amaçların tamamını göz öünde tutmak.  
DEVAMINI OKU →

Standart

| 01 Eki 2007 | Yorum yapın

Standartlar bilimsel, teknik ve deney çalışmalarının kesinleşmiş sonuçları esas alır. Günümüzdeki şartları belirlemek ile yetinmez aynı zamanda geleceğin gelişme şartlarını da göz öüne alır.  
DEVAMINI OKU →

Standardizasyon

| 01 Eki 2007 | Yorum yapın

Belirli bir çalışmanın o çalışma ile ilgili bulunanların ve özellikle milli ekonominin yararına olmak üzere tüm tarafların katkı ve işbirliği ile belirli kurallar koyma ve kuralları uygulama işlemidir. Standardizasyon çalışması sonucu ortaya çıkan belge doküman ve esere standart adı verilmektedir. Ayrıca bakınız: Standardizasyonun Amaçları, Standardizasyonun Konusu, Standardizasyonun Faydaları  
DEVAMINI OKU →