Doğal Hafif Agrega

| 23 Tem 2011 | Yorum yapın

Meydana gelişleri sırasında gözenekli bir yapı kazanmış bulunan tüf, bims, (ponza), sünger taşı, lav cürufu, diatomit, v.b. kırılmamış veya kırılmış agrega tipi.  
DEVAMINI OKU →

Dip Kazan

| 23 Tem 2011 | Yorum yapın

Muayyen büyüklükte çaplı gömülü taşların çıkarılmasında kullanılan Traktör takılı araç (Subsoiller).  
DEVAMINI OKU →

Diorit

| 23 Tem 2011 | Yorum yapın

Yer kabuğu içinde veya yüzeyinde andezit, porfırit gibi kayaları meydana getiren mağmanın, daha derinlerde soğuyarak katılaşması ile oluşan, kiristalize, cilalanarak süs ve kaplama taşı olarak kullanılan taş cinsi.  
DEVAMINI OKU →

Darcy Kanunu

| 23 Tem 2011 | Yorum yapın

Yer altı sularının akımı bu kanuna tabidir. (H Darcy bir kum kolonu içerisinden geçen su akımını, deneyler yaparak etüt etmiştir. Darcy 2,5 m yüksekliğinde, içerisi kum ile doldurulmuş 0.35 m çapındaki düşey silindirlerle kalınlıklarına göre (H) su yükseklikleri altında yapmışın. H.Darcy bir kum kolonundan geçen su hacminin yük ile doğru orantılı ve kum kolonunun uzunluğu ile ters orantılı olduğunu görmüştür.)  
DEVAMINI OKU →

Darbeli Sondaj

| 23 Tem 2011 | Yorum yapın

Ağır ve keskin uçlu bir kille ardışık olarak yüksekten indirilerek zeminin kum veya sili boyutunda parçalanması sağlanarak ve çukura su katılarak çamur halinde gelmesi sağlanan sondaj yöntemi.  
DEVAMINI OKU →

Dar Derin Kazı

| 23 Tem 2011 | Yorum yapın

Taban genişliği 1,00 m (1,00 m dahil) ve daha az olan kazı. (Serbest ve Özel kazılar olarak tanımlananların dışında kalan kürek.çıkrık vb el araçlarıyla) El arabası ve taşımaya mahsus vasıtalar hariç) aşağıdan yukarı atılarak veya çıkarılarak yapılan ve taban genişliği 1.00 m (1.00 m dâhil) daha az olan kazılardır)  
DEVAMINI OKU →

Çorak

| 22 Tem 2011 | Yorum yapın

Toprak damlara çekilen, su geçirmeyen killi toprak.  
DEVAMINI OKU →

Çok Sert Kaya

| 22 Tem 2011 | Yorum yapın

Fazla miktarda patlayıcı madde kullanılarak atılan, kırıcı tabanca ile parçalanıp, sökülen ayrışmamış granit ve benzeri, bazalt, profır, kuvars, 0,400 m3 den büyük aynı cins blok taşlar v.b. zeminler.  
DEVAMINI OKU →

Çalışma alanı

| 22 Tem 2011 | Yorum yapın

Kazı işlerinde çalışma alanı genişliği. (Çalışma payı) Bu genişlik Bayındırlık şartlarında 50 cm olarak alınır. (Şevli kazılarda şevin dibi ile yapı temeli dış kenarı arasındaki uzaklık, iksalı kazılarda iksanın açıkta kalan yüzü ile yapı temeli dış kenarı arasındaki uzaklık)  
DEVAMINI OKU →

Brükner

| 22 Tem 2011 | Yorum yapın

Yarmadan dolguya veya ariyetten dolguya ve yarmadan depoya yapılacak en ekonomik taşımaların ve bunların mesafelerinin grafik gösterimidir.  
DEVAMINI OKU →