Agrega Aşınması

Yapı Malzemeleri (Malzeme Bilimi) | 127 kez okunmuş | Yorum yapın

(Los Angales Tecrübesi) Yol Inşaatlannda kullanılacak agrega sağlam dayanımlı olmalıdır.
Bir agreganın aşınmaya mukavemet derecesini ölçen tecrübe deneyi.

(İç çapı 70 cm ve h=50 cm olan silindir içinde 9 cm bir çıkıntı vardır. Silindir yataydır.İçinde muayyen ağırlıkta çelik küreler bulunur.. Silindir içine 5 kg iri agrega konulur. Silindir ekseni etrafında 30-33 devir/dk hızla 500-1000 devir döndüriilür.Çıkan numune 12 numaralı elekten elenir. Geçmeyen kısım tartılır. İlk ve son ağırlık farkının ilk ağırlığa oranı agreganın aşınma yüzdesini verir.)Yorum alanı.