Agrega

Yapı Malzemeleri (Malzeme Bilimi), Yol Yapıları | 29.967 kez okunmuş | Yorum yapın

English Aggregate descriptin: Aggregate definiton?

Doğal, yapay veya her iki cins yoğun mineral malzemenin genellikle 100 mm’ye kadar çeşitli büyüklüklerdeki kınlmamış ve/veya kinimiş tanelerinin bir yığınıdır.

Çakıl, kırılmış taş, kum vs. gibi mineral malzeme veya bunların karışımıdır.

Belirli gradasyona ve kaliteye sahip kayaç parçaları, çakıl, kırmataş, kum, cüruf v.b. gibi mineral malzeme veya bunların karışımı.

Agrega nedir

Agrega Çeşitleri:

Hafif Agrega
İnce Agrega
İri Agrega
Normal Agrega
Karışık Agrega
Ağır Agrega
Dolgu Agregası
Yapay Agrega

Agrega Birim Ağırlığı
Agrega Gradasyonu
Agrega Kenetlenmesi
Agregada Özgül Ağırlık
Genleştirilmiş Kil Agregası
Geri Kazanılmış Agrega
Maksimum Agrega Tane Büyüklüğü
Tüvenan Agrega

İlişkili olabilecek terimler:Yorum alanı.