Alt Yüklenici

Şartnameler | 2.183 kez okunmuş | Yorum yapın

Sözleşme konusu işin nev’ i itibariyle bir kısmını yüklenici ile yaptığı sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen gerçek veya tüzel kişi.Yorum alanı.