Analiz

Hakediş Terimleri | 475 kez okunmuş | Yorum yapın

Bir Birim Fiyatın Hesabına esas, içerisinde bulunan rayiç miktarlarını ve tutarlarını gösterir fiyat tablosudur.

Yapı işlerinde: Herhangi bir iş kaleminin birime giden miktarının gösterildiği ve bunların rayiç veya piyasa fiyatları ile çarpılıp yüklenici karı ile hesaplandığı birim maliyet dokümanı.Yorum alanı.