Anlaşma Bedeli

Hakediş Terimleri | 491 kez okunmuş | Yorum yapın

İhale alınırken idareye taahhüt edilen tenzilat düştükten sonraki işin net tutarıdır.

Anlaşma Bedeli = Keşif x (1-Tenzilat)
%15 tenzilat için Anlaşma Bedeli = Keşif x (1-0,15) = Keşif x 0,85 ‘dirYorum alanı.