Asfaltit

Yol Yapıları | 196 kez okunmuş | Yorum yapın

Petrolün ayrışması ile oluşan ve çoklukla tortul kayaçlarm gözeneklerinde bulunan doğal bitüm.Yorum alanı.