Ataşman

Yapı Genel | 10.027 kez okunmuş | Yorum yapın

Projede bulunduğu halde uygulama gereği yapılan değişikliklerin saptanması amacıyla çizilen, Sözleşme eki şartnamelere göre zamanında tutulması gereken tartı,yerinde ölçü, saptama v.b. tutanaklar.

Bakınız: Ataşman defterYorum alanı.