Ayvan (eyvan)

Yapı Genel | 259 kez okunmuş | Yorum yapın

  1. Eski evlerde, özellikle Güneydoğu Anadolu evlerinde avluya bakan yüzü açık, yüksekçe döşemeli, dikdörtgen planlı hacim. Ayvanlar genellikle bir beşik tonozla örtülü olup ortalarında küçük bir havuz bulunur.
  2. Köşk.


Yorum alanı.