Bağıl Nem

Beton Teknolojisi / Betonarme | 258 kez okunmuş | Yorum yapın

Hava içinde bulunan su buharı kütlesinin,  aynı sıcaklık ve basınçla bulunan doygun hava içinde bulunan su buhan kütlesine oranıdır. Bir havanın bağıl nemi, söz konusu hava içinde bulunan su buharı kısmi basıncı, aynı sıcaklıkta doygun halde bulunan havanın su buharı kısmi basıncına oranlanarak hesaplanır.

Belli bir sıcaklıkta 1 mJ havanın alabileceği nemin % olarak oranı.Yorum alanı.