Beton Katkı Maddeleri

Beton Teknolojisi / Betonarme, Yapı Genel | 781 kez okunmuş | Yorum yapın

Çimento, agrega ve suyun dışında betonun taze veya sertleşmiş haldeki özelliklerin istenen şekilde değiştirmek Uzerc, kanştırma işleminden hemen önce veya karıştırma sırasında betona katılan maddelerin
sürelerim kısaltan ve betonun daha çabuk dayanım kazanmasını saplayan katkı.

Bakınız: Priz GeciktiriciYorum alanı.