Birim fiyat listesi

Yapı Genel | 2.083 kez okunmuş | Yorum yapın

Her takvim yılı başında rayiçler tespit edildikten sonra yapılarda bulunan imalatlara ve nakliyeye tabi malzemelerin yükleme-boşaltma ve istifine ait analizler Büyük Fiyat Analizi esaslarına göre hesaplanarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulunca Birim Fiyat Listesi olarak bastırılır ve dağıtılır.

Birim Fiyatların sıralı liste dökümü Birim fiyat analiz sonuçlarının listelenmesi.Yorum alanı.