Birim Fiyat

Yapı Genel | 10.395 kez okunmuş | Yorum yapın

Birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanacak yapım işlerinde,ön ve/veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine dayalı olarak,idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kalemi için istekli tarafından teklif edilerek idarece uygun görülen ve sözleşmede gösterilen ödemeye esas fiyat. Bir imalatın adet,kg,m,m2,m3 biriminin fiyatı.Yorum alanı.