Birim Fiyat Teklif Cetveli

Yapı Genel | 2.094 kez okunmuş | Yorum yapın

Ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine dayalı olarak idarelerce hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile yüklenici tarafından bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamını gösteren cetvel, tablo.Yorum alanı.