Bitüm

Yol Yapıları | 27.510 kez okunmuş | Yorum yapın

Tabii termoplastik bir malzeme olan asfalt çok eskiden beri bilinen büyük molekül ağırlıklı hidrokarbon H-C bileşiğidir.
Tabiatta kaya veya göl asfaltları olarak bulunduğu gibi özellikle zamanımızda ham petrolden elde edilebilmektedir.

Asfalt çimentosunun veya ziftin Karbon Tetra Klorür (CCI4) veya karbon Sülfürde (CS2) eriyen kısmıdır.

Yol kaplamasında, kağıt ve çatıların su geçirmez duruma getirilmesinde,kömür tozundan briket yapımında vb. kullanılan doğal ısıda katı,yoğunluğu bire yakın koyu kestane renginde madde.

Asfalt ve petrollerin 380 derecede damıtılmasından elde edilen asfalt.( Ham petrolün rafine edilmesinden elde edilen ya da doğal asfalt olarak bulunan, hemen hemen ya da tamamen toluen’de çözünen ve ortam sıcaklığında çok vizkoz ya da katıya yakın olan,görünürde buharlaşmayan adeziv ve su geçirmeyen malzeme)

Katran ve ziftin belirli oranlarda karıştırılmasıyla meydana gelen malzeme.

Tabii veya pirojen menşeli hidrokarbonların veya bunların her ikisinin bir araya gelmiş şeklinin ekseriya madeni olmayan bileşimleriyle birlikte gaz,mayi,yarı sulp veya sulp karbon sülfürde eriyen karışımları.Yorum alanı.