Borulu Su Düzeci

Topoğrafya Terimleri | 1.032 kez okunmuş | Yorum yapın

Çapları ve boylan eşit iki cam borunun dik konumda, bir borunun uçlarına birleştirilmesi ile elde edilen cam boruların içinin renkli su ile doldurulup ortadan düşey bir eksen çerçevesinde dönebilen, yükseklik farkı ölçme işleminde kullanılan topografya ölçü aleti.Yorum alanı.