Brinel Sertliği

Yapı Genel | 96 kez okunmuş | Yorum yapın

Belirli çapta ( En çok kullanılan 10 mm ) bir çelik bilya ile belirli bir kuvvetle bir malzemenin yüzeyine belirli bir müddet bastırmak suretiyle meydana gelen kalıcı iz’in çevresinin ölçülen ortalama çapı ile tayin edilir. Bilya üzerindeki bastıncı yükün bu küresel yüzey alanına bölünmesi suretiyle hesaplanan sertlik değeri. İz ne kadar küçük ise malzeme o kadar serttir. Sertlik deney ölçüsü.Yorum alanı.