Çaplanmış Moloz Taş

Yapı Malzemeleri (Malzeme Bilimi) | 1.037 kez okunmuş | Yorum yapın

Kenarları çekiçle düzeltilmiş dikdörtgen veya çok kenar yüzlü düzgün biçim veriliş taşlardır.

Tavsiye Edilen Şartname:
Yatak ve yan yüzeyleri taşların görünen yüzeyine genellikle dik ve en az 5 cm. lik kısmı düzeltilmiş olacaktır. Çok kenarlılarda hiç bir köşe açısı 60° nin altına düşmeyecektir. Taşların görünen yüzeylerinde kenarlarından daha çukur kısımlar bulunmayacaktır. Kabarık kısımlar da 5 cm. yi geçmemek üzere idarece istenildiği kadar bırakılacaktır.En kuşçuk kenarı ise 15 cm. den küçük olmayacak ve duvar derinliğine giren boyutu, diğer iki boyutundan büyük olacaktır.

Kemerlerde; kemer taşları, kemer eğrisine uygun olacak şekilde çaplanacaktır.

Çaplanmış Moloz Taş İnşaatı
Çaplamış moloz taşlarla yapılan kargir inşaatta harçlı moloz taş İnşaat şartlarına tamamen uyulacak, ancak taşlar arasındaki derz aralıkları 3 cm. den çok olmayacak ve tasların örülmesinde kama kullanılmayacaktır. Bu türlü yapım bütün kargir kalınlığınca olacağı gibi yalnız görünen yüzeye de uygulanabilir.

Kemer inşaatında çekiçle düzeltilerek elde edilmiş yatak yüzeyleri yarı çap doğrultusuna gelmek ve iki taraf özengisinden başlamak üzere taşıyıcı kalıba eşit yük verecek şekilde örülecektir.

İki ve daha çok sıralı kemerlerde derzler yarı çap doğrultusunda olacak, derz aralıkları 2,5 cm. den çok olmayacaktır. Yarıçap doğrultusuna dikey gelen derzlerin şaşırtmalı ve kemer dış yüzeyinin düzgün olmasına özellikle öem verilecektir.Yorum alanı.