Çelik

Yapı Genel | 222 kez okunmuş | Yorum yapın

Su verilerek çok sert ve esnek bir duruma getirilebilen, bileşiminde az miktarda karbon bulunan demir ve karbon alaşımı.
Adi Çelik : İçinde mağnezyum, silisvum, fosfor ve kükürtten ibaret yabancı madde miktarı 0,01 den az bulunan demır-karbon alaşımı çelik.
Yumuşak çelik: orta sertlikte çelik. Mııhtelif kesitli çubuk çelikler.betonarme çelikler,profiller,saç levhalar. Özel Çelik . Yumuşak çeliklere muhtelif oranda nikel. magnezyum, silisyum, tungsten, Krom vb. ilave ile elde edilen çelikler.

Ayrıca bakınız: Çelik, çeliğin tarihi (video belgesel)Yorum alanı.