Çelik R Kiriş

Yapı Genel | 589 kez okunmuş | Yorum yapın

Düşey yükler altında üst başlık aşık (profillerden) düzlemi içinde burkulmaya maruz kalır. Alt başlık (sac ve yuvarlak demirden) ise yalnız emme durumunda doğacak basınç altında hem aşık düzlemi içinde hem de ona dik doğrultuda burkulmaya maruzdur. Basınca çalışan diyagoneller (köşegenler) iki yönde burkulma etkisinde olan çelik kiriş sistemi.Yorum alanı.