Çıkış Hattı

Yapı Genel | 1.812 kez okunmuş | Yorum yapın

Üzerinde en çok yürünen doğrultudur. Merdiven çıkış hattı, düz merdivenlerle, genişliği 10cm’den az olan balanslı merdivenlerde, merdiven genişliğinin tam ortasından geçirilir.

Merdiven resminin çiziminde, çıkış hattının ilk rıht ile kesiştirği yere başlangıç işareti, son rıht ile kesiştiği yere ise çıkış yönünü ve sonunu belirten ok işareti konulur.
Çıkış hattının üzerinde de, her kol için ayrı ayrı olmak üzere:
rıht sayısı x rıht yüksekliği / basamak genişliği yazılır.Yorum alanı.