Cros Metodu

Yapı Genel | 330 kez okunmuş | Yorum yapın

Alan bulma metodu.
Arazinin bütün kırık noktalanl kesirle ifade edildikten sonra, çizilen kesitte saati ibresinin aksi yönü seçilmek sureti ile gidildiğinde her bir noktanın (y) sini yani kotunu bir evvelki noktasını] (x)’inden (yani eksenden mesafesinden),bir son: noktanın (x) ‘ini çıkanp çarparsak neticelerin toplamı! kapalı alanın 2 katına eşittir.

Statik hesaplarda düğüm noktalarında dağıtma! sayıları vasıtası ile yapılan moment diyagramı yöntemi.Yorum alanı.