Dayanım

Yapı Genel | 2.490 kez okunmuş | Yorum yapın

Malzemenin kırılma olmadan taşıyabileceği en yüksek gerilme. Betonda basınç dayanımı anlaşılır. Mukavemet.

Beton basınç dayanımı: 28 günlük, çapı 150 mm ve yüksekliği 300 mm olan standart beton silindir numunenin tek eksenli basınç altında taşıyabildiği en büyük gerilme değeridir.

Beton Karakteristik dayanımı: Beton sınıfım tanımlamak için kullanılan, istatistiksel verilere dayanılarak belirlenen ve bu değerden daha küçük dayanım deperi elde edilmesi olasılığı, belirli bir oran olan (genelde %10) dayanım değeridir.Yorum alanı.