Denetçi Belgesi

Yapı Genel | 318 kez okunmuş | Yorum yapın

İlgili mühendis ve mimar meslek odalarına üyeliği devam eden ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 4708 Yapı Denetimi Kanunu gereğince yapı denetimi yapacak kişiler için düzenlenen belge.

İlişkili olabilecek terimler:Yorum alanı.