Denizlik

Yapı Elemanları | 7.299 kez okunmuş | Yorum yapın

Pencerelerin tabanını teşkil eder. Su geçirmeyen malzemelerden yapılması gerekir.Öne doğru eğim verilmesi,suyun dışarı akmasını geride ve yanlarda yükseltilmesi suyun içeri sızmamasını sağlar. Uç kısmı duvar yüzünden çıkıntılı ve damlalıklıdır.

Pencere doğramasının altında İçte ve dışta yapılarak suların duvar için sızmasını önleyenine eğimli, yere bakan uç kısmı damlalıklı (Yere yatay oyuklu, yivli) veya damlalıksız (oyuksuz, yivsiz) yapım.Yorum alanı.