Hakediş

Yapı İşletmesi | 33.817 kez okunmuş | Yorum yapın

Müteahhidin veya Taşeronun; uhdesindeki sözleşmeye göre inşatta gerçekleştirdiği imalat ve belirli
ihzarat karşılığı tahakkuk eden alacağıdır.

Ve sözleşme tasarısının 9 ve 11 nci, eksiltme şartnamesinin 11 nci,
Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 39 ncu, Bayındırlık İşleri Kontrol Yöetmeliğinin 14.17 ve Genel Teknik Şartnamesin Genel hükümleri (1) maddeleri esaslarına göre tanzim edilir.

Daha yalın haliyle: Tamamlanmış iş kısımlarının inşaat proje yöneticisi tarafından periyodik biçimde denetlenip onaylanması üzerine, bunlarla ilgili sözleşme tutarının periyodik olarak mal sahibi tarafından ödenmesi.

Detaylı Bilgi Hakediş Hazırlanması (Yeşil Defter, Metraj Sayfası, Ataşman)Yorum alanı.