İhzarat

Hakediş Terimleri | 6.183 kez okunmuş | Yorum yapın

İşte kullanılacak bir malzemenin idarenin onayıyla öceden alınıp, stoklanması işlemidir.

(Örnek: Bina için gerekli 150 ton demir öceden alınarak hakedişe demir ihzaratı olarak girer. İmalat yapıldıkça ihzarattaki (Stoktaki ) miktar azaltılır.)Yorum alanı.