Kalker

Zemin Mekaniği | 9.397 kez okunmuş | Yorum yapın

Bileşiminde % 90 ‘a kadar kalsiyum karbonat bulunan kayaçlara kalker veya çok saf haline kireç taşı denir. Genel olarak kimyasal bileşimleri CaCO3 (en az %70 TS EN 197-1)olan minerallerden oluşur. Bu kristaller halinde kırılgan yapılı bir mineraldir. Bu tip kalkerler, genellikle kalsiyum bikarbonatlı suların uygun sıcaklık ve basınç; koşulları altında karbon dioksitini kaybederek çökelmesi sonucu oluşur. Kalker doğada kalsit ve aragonit kristallerinden oluşmuş bir kayaç olarak bulundugu gibi çift karbonat CaMg(CO3)2 şeklinde de bulunur. Çift karbonat oldugu zaman kristal şekli degişir ve dolomit adını alır. Kalsiyum karbonatın yanı sıra, degişik oranlarda magnezyum karbonat, kil mineralleri, demir silikat-oksit ve sülfürleri ve silis gibi bileşikleri içerirler.

TS EN 197-1’e göre çimentonda kullanılacak kalkerde kalsiyum karbonat miktarı %75 olmalı. Kil miktarı 1.2gr/100gr ‘ı geçmemeli ve toplam oraganik kalker miktarına göre %0.2’ye kadar L , %0.5’e kadar LL olarak adlandırılırlar.Yorum alanı.