Kamulaştırma

Yapı Genel | 202 kez okunmuş | Yorum yapın

Devlet veya diğer kamu tüzel kişilerinin, kamu yararının gerektirdiği hallerde, karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamına veya bir kısmına el koyması işlemidir.

Bir şeyi sahibinden satın alarak kamuya mal etmek, kamu yararına almak, istimlak etmek.Yorum alanı.