Kontrol Mühendisi

Yapı İşletmesi | 1.349 kez okunmuş | Yorum yapın

İşbaşında idareyi temsil etmek üzere yetkilendirilerek atanan ve işin yapılışını ve kullanılan malzemelerin proje ve şartnamelerde istenilen nitelikte olup olmadığını kontrol eden mühendis veya kontrollük örgütüdür.

Bu görevin yapılmasında yardımcı olmak üzere görevlendirilmiş ve yetkili kılınmış teknik elemanlar (tekniker) kontrol yardımcılarıdır.

Kontrol Mühendisi deyimi; Kontrol Amiri, Kontrol Şefi, Kontrol Teşkilatı ve yardımcılarını ifade eder, bunlar için şartnamelerde kısaca kontrol mühendisi deyimi kullanılır.

Kontrol Mühendisinin yetkileri [Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi]nde belirtilir.Yorum alanı.