Rayiç

Hakediş Terimleri | 2.640 kez okunmuş | Yorum yapın

Bayındırlık Bakanlığınca her yıl ait olduğu yıl içinde geçerli olan ve yayınlanan, idarelerin işlerinde
ve ihalelerinde uymak zorunda oldukları malzeme, işçilik, makine fiyatları, katsayı ve baz fiyatlarıdır. (Örneğin: Elle Yapılacak Kazı için Kullanılacak İşçilik Ücretini Belirler.)Yorum alanı.