Şartname (Şartnameler)

Şartnameler, Yapı İşletmesi | 2.470 kez okunmuş | Yorum yapın

İşin yapılışına ve malzemesine ait direktifleri. metotları, nitelikleri, miktarları ve diğer şartları gösteren, fenni, genel, özel ve ek şartnamelerdir. Genel olarak yeni şartname maddelerini veya fenni şartnamedeki maddelerde yapılan değişiklikleri içine alan şartnameler «Ek Şartname» lerdir. Her işin özelliğine göre hazırlanmış bulunan, işin yapılışına ait direktifleri ve şartları, fenni şartnamede bulunmayan fazla detaylı değişiklikleri içine alan ve her iş için ayrıca hazırlanan şartnameler. «Özel Fenni Şartnameler» dir.Yorum alanı.