Sert Küskülük Kazısı

Zemin Mekaniği | 689 kez okunmuş | Yorum yapın

Kazmanın sivri ucu, küskü, kama, tokmak ve kırıcı tabanca ile kazılabilen, çok ayrışmış yapıdaki; granit, granodiorit, andezit, dasit, trakit, serpantin ve benzerleri,

Zayıf çimentolu ve yumuşak yapıdaki, gre, konglomera, anglomera ve benzerleri,Yorum alanı.