Standardizasyonun Konusu

Yapı İşletmesi | 521 kez okunmuş | Yorum yapın

Standardın konusunu somut kavramlar yani her türlü madde, malzeme, ürün ve mamüller ile terimler, birim ve semboller, metodlar, mimikler, uygunluklar gibi somut kavramlar oluşturmaktadır. Ekonomik, sosyal ve kültürel hayatın her kademesinde binlerce standart konusu bulunmaktadır. Ancak güzel sanatlar sanatçının niteliği dolayısıyla kendi ruh ve düşünceleri ve dünya görüşü nedeniyle standart konusu olamaz.Yorum alanı.