Temel türleri

Yapı Elemanları | 28.614 kez okunmuş | Yorum yapın

1. YÜZEYSEL TEMELLER

  1. Düz radye temel
  2. Kirişli radye temel
  3. a) Alttan kirişli radye temel
    b) Üstten kirişli radye temel

  4. Mantar şeklinde radye temel
  5. Ters Kemer Şeklinde radye temel
  6. Rijit temel

2. DERIN TEMELLERYorum alanı.